Cara Aktifkan Kad Prihatin Siswa | Kelebihan dan Faedah Kepada Pelajar

Kad Prihatin Siswa adalah merupakan satu inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti Awam di Malaysia dan bank RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, cashless campus, smart campus, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.

Advertisement

Untuk makluman semua pelajar diwajibkan memberi maklum balas pada borang persetujuan yang terdapat dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP) berkenaan Kad Prihatin Siswa ini.

Apa Itu Kad Prihatin Siswa (KPS)?

KPS merupakan cetusan oleh Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK); ini adalah inisiatif untuk memperkasakan mahasiswa menerusi aplikasi e-Wallet yang turut diperkenalkan untuk memberi tawaran istimewa kepada pemegang kad tersebut.

Objektif

  • Memperkasa dan mempelbagaikan fungsi kad matrik pelajar IPT.
  • Memudahkan penyaluran peruntukan atau bantuan terus kepada akaun pelajar.
  • Transformasi ekosistem transaksi kewangan di IPT ke arah cashless kampus.
  • Menyeragamkan kemudahan atau fasiliti dan tawaran/ keistimewaan/ ganjaran/ promosi kepada pelajar IPT.

Faedah

i. Akaun Simpanan-i Pro adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.

ii. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar universiti bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.

iii. Akaun Simpanan-i Pro RHB akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar universiti. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar perlu menggantikan Kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.

iv. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di universiti.

Cara Mengaktifkan Kad Prihatin Siswa (KPS)

Berikut dikongsikan cara membuat pengaktifan KPS mengikut universiti masing-masing.

UiTM

Maklumat di bawah adalah status bilangan pelajar mengikut kampus UiTM yang masih BELUM membuat consent (Persetujuan Pembukaan Akaun Simpanan I-PRO RHB) pada 2 Jun 2022 (Pembukaan aktiviti consent ini akan dilanjutkan sehingga tarikh 30 Jun 2022 sahaja). Ini kerana wang pinjaman PTPTN akan mulai disalurkan menggunakan akaun RHB dijangka pada sekitar bulan Feb. / Mac 2023.

Aktiviti consent ini boleh dibuat melalui aplikasi/sistem MyStudent / UFuture / Student Portal.

Rujukan akaun RHB di bawah program Kad Prihatin Siswa ini boleh diperolehi di laman sesawang : kpsiswa.uitm.edu.my.

Klik pautan di bawah bagi persetujuan setuju terima (consent) bagi pembukaan akaun Simpanan-i Prodaripada bank RHBPautan di bawah  untuk tindakan seterusnya.
i. My Student
ii. Sistem UFuture
iii. Student Portal

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

Univeristi Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Malaya (UM)

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

Semua pelajar WAJIB untuk membuat pengesahan Surat Persetujuan Kad Prihatin Siswa di Portal iStudent

https://iaccess.usim.edu.my/login

Peringatan Mesra: Kad ini adalah KAD MATRIK BAHARU USIM dan kad debit. Semua pelajar WAJIB bertukar ke Kad Prihatin Siswa ini.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Moga Bermanfaat untuk anda..

Advertisement

Leave a Comment